საფაგფსდვ [1] ასადფაფსა

  1. http://ka.wikipedia.org
Chubson 10:44, 7 აგვისტო 2009 (UTC)