ვალაქუენტა“ (ქუენიურ ენაზე „ამბავი ვალარებისა“) — „სილმარილიონის“, ჯ.რ.რ.ტოლკინის მიერ შედგენილი შუახმელეთის ლეგენდების მეორე თავი.

სილმარილიონი
აინულინდალე
ვალაქუენტა
ქუენტა სილმარილიონი
აკალაბეთი
ძალაუფლების ბეჭდებსა
და მესამე ეპოქაზე

„ვალაქუენტა“ ერთმანეთთან აკავშირებს თავებს სამყაროს (აინულინდალე) და შუახმელეთის (ქუენტა სილმარილიონი) შექმნის შესახებ.