ერთგვაროვანი ნივთიერებათა ნაერთი

ერთგვაროვანი ნივთიერებათა ნაერთის შემადგენელი ნაწილაკების თვალით ან ოპტიკური ხელსაწყოებით აღმოჩენა ან განსაზღვრა შეუძლებელია, რადგან ნივთიერებები არიან მეტად დაქუცმაცებულ მდგომარეობაში. მაგალითად, ჰაერი] - ეს არის აზოტის, ჟანგბადის და სხვა აირების ერგვაროვანი ნაერთი; ასევე ერთგვაროვან ნაერთს წარმოადგენს - შაქრისა და წყლის ნაერთი.