ერთაწმინდა

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ერთაწმინდა შეიძლება აღნიშნავდეს: