ენი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სიტყვა ენი შესაძლებელია აღნიშნავდეს: