ელეუსა. ვლადიმირის ღვთისმშობელი


ელეუსას (ბერძ. Ελεούσα — მოწყალე), ასევე მოიხსენიება როგორც გლიკოფილუსა (ბერძ. Γλυκυφιλουσα — მოალერსე) — ღვთისმშობლის გამოსახულების ერთ-ერთი ტიპი. ღვთისმშობელი გამოსახულოია ყრმა იესოსთან ერთად, რომელიც ზის რა დედის კალთაში ლოყით ეამბორება მას.

ღვთისმშობლის ხატები