ტერმინი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • — მეოთხე ასო (დონი) ქართულ ანბანში;
  • — წილობითი თავსართის „დეცის“ შემოკლება სხვადასხვა ერთეულებში: დმ (დეციმეტრი), დბ (დეციბელი) და სხვა.