დუბაი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი დუბაი შეიძლება გამოხატავდეს სხვადასხვა ცნებებს, როგორებიცაა: