დომინანტი

მრავალმნიშვნელოვანი

დომინანტი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • დომინანტი — გაბატონებული ელემენტი ანსამბლის კომპოზიციაში
  • დომინანტი — მაჟორული და მინორული გამის ჰარმონიული ფუნქცია
  • დომინანტი — აგზნების კერა ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში