დოკუმენტური ფილმი

დოკუმენტური ფილმიკინოხელოვნების სახეობა, რომელიც გულისხმობს რეალური ისტორიული მოვლენებისა თუ რეალური ადამიანების ასახვას (განსხვავებით მხატვრული ფილმისაგან) ფილმი რომელიც მოგვითხრობს, რეალურ ისტორიას , რეალურ პრობლემებს , ფილმი რომელიც ეხება საზოგადოებრივ საკითხებს და მათი გადაჭრის გზებს. ფილმის რომლის მიზანია საზოგადოებრივი განათლების ამაღლება და განვითარება , შეხედულებების ცვალებადობა რაიმე საკითხზე.