დისკოგრაფია — ხმოვანი ჩანაწერების შესწავლა და კატალოგის სახით წარდგენა. ხშირად ხორციელდება ამა თუ იმ შემსრულებლის მიერ ან გარკვეულ მუსიკალურ ჟანრებში. დისკოგრაფიაში ძირითადად მითითებულია შემსრულებლები, ჩანაწერის ჩაწერისა და გამოცემის თარიღები, შესრულებული კომპოზიციები, პოზიციები ჩარტში და გაყიდვების შედეგები.[1]

დისკოგრაფია შესაძლოა ეწოდოს ამა თუ იმ შემსრულებლის, ჯგუფის, ორკესტრის ჩანაწერების კატალოგს. ეს გამოირჩევა სესიოგრაფიისგან, რომელიც ხმისჩამწერი სესიის კატალოგი.

სქოლიო რედაქტირება

  1. Roy Shuker. Popular Music: The Key Concepts. Routledge, 2005. 80.