დინამო

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი დინამო შესაძლოა ნიშნავდეს: