დიზაინერი — ადამიანი, რომელიც გეგმავს ნახატის ან გეგმის მომზადებით იბიექტის გარეგნულ სახესა თუ მუშაობის თავსიებურებას.

ჯონი აივი, Apple-ის დიზაინერი.

უფრო ფორმალურად, დიზაინერი არის ადამიანი, რომელიც „განსაზღვრავს დიზაინის ობიექტის სტრუქტურულ თვისებებს“[1].

რეალურ ცხოვრებაში ნებისმიერი, ვინც ქმნის მატერიალურ ან არამატერიალურ საგნებს, პროდუქტებს, პროცესებს, კანონებს, თამაშებს, გრაფიკას, მომსახურებებს და გამოცდილებას, შეიძლება დიზაინერად იყოს მოხსენიებული.

სქოლიო რედაქტირება

  1. Ralph, P. and Wand, Y. (2009). A proposal for a formal definition of the design concept. In Lyytinen, K., Loucopoulos, P., Mylopoulos, J., and Robinson, W., editors, Design Requirements Workshop (LNBIP 14), pp. 103–136. Springer-Verlag, p. 110