დედაბერა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

დედაბერა შეიძლება აღნიშნავდეს: