დახმარება:ცვლილების ავტომატური აღწერა

ცვლილების ავტომატურ აღწერას განსაზღვრული მოქმედებისთვის ქმნის MediaWiki-ის პროგრამული უზრუნველყოფა.