დახმარება:სექცია

ვიკიპედიაში გვერდი იყოფა ან შეიძლება დაიყოს სექციებად სათაურის სინტაქსის გამოყენებით.

სექციის რედაქტირებარედაქტირება

საქციების რედაქტირბა შესაძლებელია ცალკე სპეციალური რედაქტირების ღილაკზე დაჭერით „[რედაქტირება]“.