დამირლი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • დამირლი — სოფელი აზერბაიჯანში, ტერტერის რაიონში
  • დამირლი — სოფელი აზერბაიჯანში, არანის რეგიონის ჰაჯიყაბულის რაიონში.