გ (მრავალმნიშვნელოვანი)

ტერმინი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • — მესამე ასო (განი) ქართულ ანბანში;
  • — მასის ერთეულის „გრამის“ შემოკლებული აღნიშვნა;
  • — ჯერადობის თავსართის „გიგას“ შემოკლება სხვადასხვა ერთეულებში: გბ (გიგაბაიტი) და სხვა.