გურიანთა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

გურიანთა შეიძლება აღნიშნავდეს: