გუანახუატო (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტოპონიმი გუანახუატო შეიძლება აღნიშნავდეს: