გოჭა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი
(გადამისამართდა გვერდიდან გოჭა)

ტერმინით გოჭა შეიძლება აღნიშნული იყოს: