გომარეთის პლატო, ზურტაკეტის პლატო — ვულკანური პლატო სამხრეთ საქართველოს ზეგნის აღმოსავლეთ პერიფერიაზე, მდინარე შავწყაროსწყლის (ხრამის მარჯვენა შენაკადი) აუზში.

დასავლეთით ესაზღვრება ჯავახეთის ქედი, ჩრდილოეთით — კვირიკეთის ქედი, აღმოსავლეთით — ხრამის ხეობა, სამხრეთით — ლუკუნის მასივი. სიმაღლე 1200-1600 მ. აგებულია პლეისტოცენური დოლერიტული ლავებითა და მათთან გენეტიკურად დაკავშირებული ტბიურმდინარეული ნაფენებით, რომლებშიც მოქცეულია განამარხებული ნიადაგის ჰორიზონტები. დასერილია მდინარე შავწყაროსწყლისა და მისი შენაკადების კანიონებით და ხეობებით, რომელთა სიღრმეა 10-500 მ. ფერდობებზე გამოქვაბულებია. პლატოს ზედაპირი უტყეოა, ათვისებულია სასოფლო-სამეურნეო კულტურებისათვის.

ლიტერატურა რედაქტირება