გლობალური ფინანსური კრიზისი (2008)

გლობალური ფინანსური კრიზისი 2008 წელს გამოწვეული იყო ეკონომიკური ვარდნის რამდენიმე მნიშვნელოვანი ინდიკატორით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ინდიკატორები იყო მაღალი ფასები ენერგომატარებლებზე, რომელმაც თავის მხრივ სასურსათო საქონელზე ფასების მომატება გამოიწვია, და გლობალური ინფლაცია; მნიშვნელოვანი საკრედიტო კრიზისი, რომელმაც რამდენიმე უმსხვილესი ბანკის გაკოტრება ან ნაციონალიზაცია გამოიწვია მსოფლიოს რამდენიმე ინდუსტრიულ ქვეყანაში; უმუშევრობის ზრდა და გლობალური რეცესიის ალბათობა.

  ქვეყნების ოფიციალური რეცესიით (ორი კვარტალი მიმდევრობით)
  ქვეყნები არაოფიციალურ რეცესიაში (ერთი კვარტალი)
  ქვეყნები რეცესიით >1.0%
  ქვეყნები რეცესიით >0.5%
  ქვეყნები რეცესიით >0.1%
  ქვეყნები ეკონომიკური ზრდით
  უცნობია

ლიტერატურა რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება