გვირგვინი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

სახელი გვირგვინი შეიძლება აღნიშნავდეს: