გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკა შეიძლება აღნიშნავდეს: