გაუსი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი გაუსი შეიძლება აღნიშნავდეს: