განხილვა:ათრაქა შარაღანის ძე

Latest comment: 16 წლის წინ by Zangala

რომელია სწორი, ყივჩაყი თუ ყივჩაღი? - Island 11:45, 15 ნოემბერი 2006 (UTC)პასუხი[უპასუხე]

ყივჩაყი Zangala 12:31, 15 ნოემბერი 2006 (UTC)პასუხი[უპასუხე]
გვერდ „ათრაქა შარაღანის ძე“-ზე დაბრუნება.