განაწილებული სისტემა

განაწილებული სისტემებს ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანია მონაცემების ერთდროულად დამუშავების რამდენიმე ცენტრის არსებობა.

ასეთ სისტემებს განეკუთვნებიან მულტიპროცესული კომპიუტერები და მრავალმანქანიანი გამოთვლითი კომპლექსები.

მულტიპროცესორული კომპუტერები რედაქტირება

მრავალმანქანიანი სისტემები რედაქტირება

გამოთვლითი ქსელები რედაქტირება

განაწილებული პროგრამები რედაქტირება