განაწილებული სისტემა

განაწილებული სისტემებს ძირითადი დამახასიათებელი ნიშანია მონაცემების ერთდროულად დამუშავების რამდენიმე ცენტრის არსებობა.

ასეთ სისტემებს განეკუთვნებიან მულტიპროცესული კომპიუტერები და მრავალმანქანიანი გამოთვლითი კომპლექსები.

მულტიპროცესორული კომპუტერებირედაქტირება

მრავალმანქანიანი სისტემებირედაქტირება

გამოთვლითი ქსელებირედაქტირება

განაწილებული პროგრამებირედაქტირება