განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი

განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი (ინგლ. The Standard International Standard Classification of Education - შემოკლ, ISCED [აი-ეს-სი-ი-დი]) წარმოადგენს გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის მიერ შემუშავებულ სტანდარტს სკოლის ტიპებისა და სასკოლო სისტემების საკლასიფიკაციოდ და დასახასიათებლად. სტანდარტი განასხვავებს სხვადასხვა დონეს. საერთაშორისო მასშტაბით ხსენებული სტანდარტი გამოდგება ქვეყნების, ან ქვეყნების მოქალაქეების განათლების დონის დასადგენად.

განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტის ჩამოყალიბების ისტორიარედაქტირება

განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი (ინგლ. International Standard Classification of Education) პირველად 1970-იან წლებში იქნა გამოყენებული მსოფლიო მასშტაბით განათლების სფეროში სტატისტიკის შემუშავების მიზნით.

სტანდარტი 1975 წელს ოფიციალურად იქნა მიღებული ჟენევაში ჩატარებულ „განათლების მსოფლიო კონფერენციაზე“ (International Conference on Education), ხოლო 1978 წელს, პარიზში იგი მისადაგებული იქნა პედაგოგიური სტატისტიკების ე.წ. ნორმირებებს.

დროთა განმავლობაში, მრავალმხრივი განათლების გაზრდილ შესაძლებლობათა გამო გაჩნდა სხვა ადაპტაციების საჭიროებაც.

ახლანდელი განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტის ხელახლა შემუშავებული ვერსია მიღებული იქნა 2011 წლის ნოემბერში იუნესკოს გენერალური კონფერენციის 36-ე სხდომაზე და მომდევნო წლებში იგი გამოდგება საერთაშორისო მასშტაბით მთავარ ოფიციალურ საზომად განათლების სისტემათა შედარების საქმეში.

განათლების კლასიფიკაციის საერთაშორისო სტანდარტი - 97რედაქტირება

ნულოვანი დონე (სკოლამდელი აღზრდა)რედაქტირება

ნულოვანი დონე მოიცავს სკოლამდელ აღზრდას (ინგლ. pre-primary education). სკოლამდელ აღზრდაში შედის ბავშვთა ბაღი და მოსამზადებელი კლასი. ასაკობრივად იგულისხმება 3/5-დან 5/7-მდე წლები.

პირველი დონე (საბაზისო განათლება)რედაქტირება

საბაზისო განათლება (ინგლ. primary education, ანდა first step of basic education) - სასწავლო და სასკოლო ვალდებულება. ეყრდნობა კლასის მასწავლებელთა სისტემას, ანუ ცალკე მასწავლებელი ასწავლის კლასს უმეტეს საგნებს. უმეტეს საგნებს გარდა რელიგიისა და შრომისა.

მეორე დონე (მეორე საფეხურის განათლება I / ქვესაფეხური, შუასაფეხური)რედაქტირება

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება

(ინგლისური) * International Standard Classification of Education ISCED 1997
(ინგლისური) * Levels of education and training in the EU Labour Force Survey. Classification ISCED 1997
(ინგლისური) * ISCEDmaps
(ინგლისური) * Levels of Education