გაზი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

გაზი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • გაზი — ფიზიკური სხეული.
  • გაზი — გაზისებრი ან ორთქლისებრი საწვავი ნივთიერებები.