გაზაფხულის და შემოდგომის ანალები

გაზაფხულის და შემოდგომის ანალები - ლუს სახელმწიფოს ისტორიის ძვ. წ. 722-481 წლების ოფიციალური ქრონოლოგია. ეს არის უძველესი ჩინური ტექსტი, რომელიც ეყრდნობა ანალების პრინციპებს. ტექსტი არის ძალიან მოკლე, ყველა მისი კომენტარის გათვალისწინებით 16 000 სიტყვისგან შედგება. ამის გამო, ტექსტის გააზრება შესაძლებელია მხოლოდ კომენტარების საშუალებით, განსაკუთრებით გამორჩეულია ძოს კომენტარები.

მანუსკრიპტი, გაზაფხულის და შემოდგომის ანალების დუ იუს კვლეავა

მისი შექმნა ტრადიციულად მიეწერება კონფუცის. ის არის ჩინური ხუთი კლასიკიდან ერთ-ერთი.

წყაროები რედაქტირება

  • Cheng, Anne (1993). "Ch'un ch'iu 春秋, Kung yang 公羊, Ku liang 榖梁 and Tso chuan 左傳", pp. 67–76 in Loewe, Michael (ed.) "Early Chinese Texts: A Bibliographical Guide", (Early China Special Monograph Series No. 2), Society for the Study of Early China, and the Institute of East Asian Studies, University of California, Berkeley, ISBN 1-55729-043-1

რესურსები ინტერნეტში რედაქტირება