ბ (მრავალმნიშვნელოვანი)

ტერმინი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • — მეორე ასო (ბანი) ქართულ ანბანში;
  • — ბგერითი წნევის ერთეულის „ბელის“ შემოკლებული აღნიშვნა;
  • — ინფორმაციის ერთეულის „ბაიტის“ შემოკლებული აღნიშვნა.