ბუტლეგი

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი ბუტლეგერობა თავდაპირველად აღნიშნავდა ალკოჰოლიანი სასმელით სავსე ბოთლის თან, შენიღბული სახით ტარებას.

ბუტლეგი ან ბუტლეგინგი შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ბუტლეგური ჩანაწერი — სტუდიიდან გაჟონილი ან საკონცერტო გამოსვლებისას ჩაწერილი არალეგალური მასალა, რომელიც ვრცელდება ბუტლეგერების, ასეთი ჩანაწერის პირველწყაროს მიერ.