ბუნებრივი ენის დამუშავება

ბუნებრივი ენის ტექსტების კომპიუტერული დამუშავება — თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების ერთ-ერთი მიმართულება. იგი გულისხმობს: მართლწერის ავტომატურ შემოწმებას; მანქანურ თარგმანს; საძიებო სისტემებს, რომელთა მეშვეობითაც შესაძლებელია სიტყვის სხვადასხვა ფორმების მოძებნა ბაზაში; ბუნებრივ ენაზე დიალოგურ რეჟიმში მომუშავე პროგრამებს; ტექსტების მრავალმიზნობრივ მორფოლოგიურ, სინტაქსურ და სემანტიკურ ანალიზს; ენის სწავლებისათვის განკუთვნილ სავარჯიშო ტრენაჟორებს და სხვას.

რესურსები ინტერნეტშირედაქტირება

ლიტერატურარედაქტირება

  • მიშელაშვილი, დავით (2011). ინსტრუმენტული საშუალებები ბუნებრივი ენის ტექსტების სინტაქსური და მორფოლოგიური ანალიზატორის შესადგენად