ბუნდესპრეზიდენტი

მრავალმნიშვნელოვანი

ბუნდესპრეზიდენტი შეიძლება აღნიშნავდეს: