ბუნდესკანცლერი

მრავალმნიშვნელოვანი

ბუნდესკანცლერი შეიძლება აღნიშნავდეს: