ბულბული (მრავალმნიშვნელოვანი)

ტერმინით ბულბული შეიძლება აღნიშნული იყოს: