ბუდე (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინით ბუდე შეიძლება აღნიშნული იყოს:

  • ბუდე — ნაგებობა, რომელსაც ცხოველი იშენებს
  • ბუდე — ცხოველთა ორგანოს შემონაფენი
  • ბუდე — მცენარის ნაყოფისა
  • ბუდე — ლექსიკოლოგიაში