ბრუნვა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბრუნვა შეიძლება აღნიშნავდეს: