მთავარი მენიუს გახსნა

ბრომი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ტერმინი ბრომი შეიძლება აღნიშნავდეს: