ბორჩალოს მაზრის მუსულმანები

საარჩევნო სუბიექტი

ბორჩალოს მაზრის მუსულმანები — საარჩევნო სუბიექტი, რომელიც 1919 წლის თებერვალში საქართველოს დამფუძნებელი კრების არჩევნებში მე-12 ნომრად იღებდა მონაწილეობას. მათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას ხუთკაციანი საკანდიდატო სია წარუდგინეს. საარჩევნო სუბიექტის საკანდიდატო სია და ბიულეტენები ძირითადად აზერბაიჯანულ და რუსულ ენაზე იყო შედგენილი, გარკვეული ნაწილი იყო ქართულადაც. საარჩევნო სუბიექტმა დაწესებული ზღვარი ვერ გადალახა და შესაბამისად მისი წევრები ვერ მოხვდნენ დამფუძნებელ კრებაში.

ბორჩალოს მაზრის მუსულმანები
ისტორია
დაფუძნდა 1919
შტაბ-ბინა თბილისი, საქართველო

ლიტერატურა რედაქტირება

  • პირველი საყოველთაო დემოკრატიული არჩევნები დამოუკიდებელ საქართველოში. თბილისი, 2017, გვ. 60.