ბორის მოდელიატომის მარტივი მოდელი, რომელიც აღწერს წყალბადის ატომს, შექმნა ნილს ბორმა 1913 წელს. ეს მარტივი მოდელი იყო სერიოზული ნახტომი ატომის კვანტური სტრუქტურის გასაგებად და კვანტური მექანიკის ჩამოსაყალიბებლად. მოდელი აღწერს ერთ დამუხტულ ელექტრონს, რომელიც ტრიალებს დადებითად დამუხტული ბირთვის გარშემო.

ბორის მოდელი პროტონის ატომისთვის (Z = 1) ან ჰიდროგენის მსგავსი იონისთვის (Z > 1)

ლიტერატურა

რედაქტირება
  • Linus Carl Pauling (1970). General Chemistry, Chapter 5-1(3rd ed). San Francisco: W.H. Freeman & Co.