ბორის მოდელიატომის მარტივი მოდელი, რომელიც აღწერს წყალბადის ატომს, შექმნა ნილს ბორმა 1913 წელს. ეს მარტივი მოდელი იყო სერიოზული ნახტომი ატომის კვანტური სტრუქტურის გასაგებად და კვანტური მექანიკის ჩამოსაყალიბებლად. მოდელი აღწერს ერთ დამუხტულ ელექტრონს, რომელიც ტრიალებს დადებითად დამუხტული ბირთვის გარშემო.

ბორის მოდელი პროტონის ატომისთვის (Z = 1) ან ჰიდროგენის მსგავსი იონისთვის (Z > 1)

ლიტერატურარედაქტირება

  • Linus Carl Pauling (1970). General Chemistry, Chapter 5-1(3rd ed). San Francisco: W.H. Freeman & Co. 
  • Reprint: Linus Pauling (1988). General Chemistry, Chapter 5-1 (3rd ed). New York: Dover Publications. ISBN 0-486-65622-5. 
  • George Gamow (1985). Thirty years that shook Physics, Chapter 2. Dover Publications. 
  • Walter J. Lehmann (1972). Atomic and Molecular Structure: the development of our concepts, chapter 18. John Wiley and Sons. 
  • Paul Tipler and Ralph Llewellyn (2002). Modern Physics (4th ed.). W. H. Freeman. ISBN 0-7167-4345-0. 
  • Steven and Susan Zumdahl (2010). Chemistry (8th ed.), Ch7.4. Brooks/Cole. ISBN 978-0-495-82992-8.