ბოლშევიკი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბოლშევიკი შეიძლება აღნიშნავდეს: