ბოდვა (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ბოდვა შეიძლება აღნიშნავდეს:

  • ბოდვა — ფსიქოლოგიური დარღვევა;
  • ბოდვა — ქართული მხატვრული ფილმი.