ბიჰარი (Bihar, bi) — შტატი ჩრდილო-აღმოსავლეთ ინდოეთში. მაგადჰის ძველი სამეფო დაახლოებით შეესაბამება დღევანდელი ბიჰარის შტატს. ბევრი ბიჰარელი დაიღუპა იმ აჯანყებისას, რომელიც ბანგლადეშის შექმნის საწინააღმდეგოდ მოხდა.


  • მოსახლეობა - 86.139 ათასი;
  • ფართობი - 99 ათასი;
  • ქალაქები (ათ.) - პატნა (C, 1.404), გაია (391), ბჰაგალპური (347), მუზაფარპური (311).
  • ენები ჰინდი და ბიჰარული.