ბირთვი

მრავალმნიშვნელოვანი

ბირთვი შეიძლება იყოს:

  • ბირთვი — უჯრედის ძირითადი კომპონენტი
  • ბირთვი — ატომის ცენტრალური ნაწილი
  • ბირთვი — ოპერაციულ სისტემებათა უმეტესობის ცენტრალური კომპონენტი