ბიბლიური რელიგიები

ბიბლიური რელიგიები - იუდაიზმი, ქრისტიანობა, ისლამი, ანუ ეს სამი აღმსარებლობა, რომელიც ბიბლიის პირველ ნაწილს - ძველ აღთქმას ეფუძნება. იუდაიზმმა ძველი აღთქმა განავრცო თორაზე, ქრისტიანობამ - ახალ აღთქმაზე, ხოლო ისლამმა - ყურანზე.
ძველი აღთქმის ძირითადი სიუჟეტები და მათთან დაკავშირებული პერსონაჟები სამივე ბიბლიურ რელიგიებში გვხვდება: ადამი და ევა (ისლამში: ადამი და ჰავა), ნოე (ისლამში: ნოჰა), აბრააამი (იბრაჰიმი), იოსები (იუსუფი) და სხვა.