ბეხერი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბეხერი შეიძლება აღნიშნავდეს: