ბედიანი (მრავალმნიშვნელოვანი)

მრავალმნიშვნელოვანი

ბედიანი შეიძლება აღნიშნავდეს: