ბაკური

მრავალმნიშვნელოვანი

საკუთარი სახელი ბაკური შეიძლება აღნიშნავდეს ერთ-ერთ შემდეგ პიროვნებათაგანს:

ქართლის მეფეები